torsdag 6. mai 2010

Fornyet mistillit?

Forleden mottok Fra kontorfronten en interessant henvendelse fra en underliggende etat. Henvendelsen var merket med "til evt. orientering". Hvordan skal vi tolke dette? Er det et utslag av mistillit, dvs. manglende tro på at vi faktisk leser papirene de sender oss? Eller angir det at saken i seg selv er uinteressant og at vi ikke bør prioritere tid på denne?

Ingen kommentarer: