tirsdag 7. juli 2009

Sommerlukket!

Fraværsassistenten er aktivert, skrivebordet er ryddet (litt) og lyset er slukket på våre kontorer. Vi har logget ut. Fra kontorfronten tar seg nå en velfortjent ferie, om vi så skal si det selv. Vi skal verken tenke på eller utføre kontor- og byråkrataktiviteter på en stund. Ikke et eneste notat eller en enkel møteinnkalling skal få vår oppmerksomhet. Om noen uker er vi derimot klare til å tre inn i byråkratrollen igjen.

Vi ser frem til en aktiv høst på kontorfronten.

Men nå - god sommer!

torsdag 2. juli 2009

Utvalgte emner fra Statens personalhåndbok

På oppfordring vil Fra kontorfronten orientere om bestemmelsene for sommertid. Denne fantastiske ordningen som stort sett er statlig- og kommunalt ansatte forunt. Sommertid er en herlig oppfinnelse. Man kan dra tidlig fra kontoret og sikre seg gode plasseringer i park eller på strand. Eller man kan holde ut på kontoret og raskt innkassere plusstimer. Det er vel det som kalles en vinn-vinn-situasjon?

Vi kjenner ikke til notater eller rundskriv om ordningen. Vi vet derimot at arbeidstiden for oss statsansatte reguleres både av arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og av hovedtariffavtalen. Likeledes finner man informasjon om ordningen under punkt 3.1.1 Sommertid/vintertid i Statens personalhåndbok:

Det kan holdes sommertid der det er innført en kortere arbeidstid enn 40 timer pr. uke. Den kortere arbeidstid i tiden 15. mai til 14. september må da kompenseres med en tilsvarende forlengelse ellers i året slik at arbeidstiden pr. uke – regnet i gjennomsnitt over hele året – ikke blir kortere enn før.

Kortere arbeidstid enn 40 timer pr. uke ja.... En utfordring kan vi vel godt kalle det. Vi kan love at vi kompenserer for det luksustiltaket som sommertid er.