fredag 22. oktober 2010

Notat skal bli!

Under et barbesøk forleden syntes en person på bordet ved siden av at Fra kontorfronten ble litt vel vitebegjærlige. Vedkommende understreket dette med å si følgende: "Skal jeg kanskje be dere skrive et notat om det samme?"

Han visste ikke hvem han snakket til ...

Ingen kommentarer: