torsdag 27. mai 2010

Ingen grunn til begeistring

Det hender byråkrater kommer med stor selvinnsikt under lunsjen. Denne konklusjonen kom under en lunsjdiskusjon ganske nylig:

"Nei, i dag er jeg kritisk."

Og som ikke det var nok, fulgte vedkommende opp med følgende:

"Som alltid..."

Kritisk refleksjon over egne (les; statens) og andres initiativ er en av de fremste byråkratiske dygdene. Ingen grunn til å skamme seg over det.

Ingen kommentarer: