tirsdag 27. april 2010

Don´t underestimate the force

Selv Darth Vader og hans menn er i Star Wars IV usikre på hvordan de skal greie brasene uten byråkratiet. Vi drister oss til å spørre hvor kraften er sterkest?

Hørte vi i korridorene, Darth?

Ingen kommentarer: