mandag 1. mars 2010

Utvalgte emner fra Statens personalhåndbok III

Nei! Det vi frykter kan skje når vi har våre verste dager på kontoret er altså mulig. Godt vi har våre "business cards" fra tidligere stillingskategorier trygt plassert i skuffen. I enkelte perioder både om høsten og våren summes det mye i korridoren om opprykk i både stilling og lønn. Men hva med det motsatte - nedrykk i stilling. En trist sak.

Punkt 2.5.4.3 i det omfattende verket Statens personalhåndbok omhandler altså ordensstraff og nedsettelse i stilling: "For tjenestemenn kan det i tillegg benyttes nedsettelse i lavere stilling, enten varig eller for en begrenset tid."

Kan skammen bli større i korridorene? På den positive siden har vi aldri hørt snakk om slike hendelser.

4 kommentarer:

Erlend sa...

Interessant nok kan denne bestemmelsen da ikke benyttes for embedsmenn, som tydeligvis har en sterkere beskyttelse.

En embedsmann kan dog avskjediges, f.eks. dersom hun «ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.»

En kan jo alltids lure på hva som kvalifiserer for en slik salve. Vanlig julebordsoppførsel holder nok ikke.

Fra kontorfronten sa...

Dette viser at det er svært gode grunner for å beholde sin stilling som ordinær tjenestemann.

Forøvrig burde kanskje bestemmelsen om avskjedigelse av embedsmenn eksemplifiseres i relevant lovverk/personalhåndbok hva angår "utilbørlig adferd"?

Erlend sa...

Eksemler ville være svært klargjørende. De måtte selvsagt være i anonymisert form: ekspedisjonssjef A, spesialrådgiver B, begge ansatt i departement Z, utilbørlig adferd på studietur til W.

Fra kontorfronten sa...

Nettopp.