onsdag 2. september 2009

Høyrisikooutfit

Jf. presseoppslag om kjønnsdiskriminering av fremstående politikere i en kjent variant av kontoroutfiten: Fra kontorfronten vil i denne sammenheng påpeke at vi sjelden opplever problemer når vi ferdes i dette antrekket til daglig. Dog har vi merket oss at det er viktig å innta korrekt positur under videokonferanser. Vi har observert uheldige benstillinger ved et par anledninger. Uheldig ja, men kan vel knapt oppfattes som kjønnsdiskriminering. Synes vi.

Ingen kommentarer: