onsdag 28. januar 2009

Utvalgte emner fra Statens personalhåndbok II

I serien utvalgte emner fra Statens personalhåndbok vil Fra kontorfronten i dag orientere om skillet hva angår tilsettingsforhold:

"Embetsmenn utnevnes og får et eget bestallingsdokument, mens tjenestemenn beskikkes og får en tilsettingskontrakt".

Fra kontorfronten har aldri mottatt et slikt bestallingsdokument - ergo vi må være tjenestemenn. Beskikkede sådan.

Ingen kommentarer: