søndag 7. september 2008

Hva gjør en byråkrat? Hvis hun gjør noe i det hele tatt?


Vi begynner med litt etymologi; ordet byråkrati kommer av det franske "bureau" (kontor) og det greske "kratía" (styre). Vi sitter altså på kontor og tar avgjørelser. Men; før en endelig avgjørelse fattes må den gjennom en temmelig hierarkisk beslutningsprosess som skal være i henhold til gjeldende regelverk og politiske føringer. Ja, dette tar tid!
For videre lesing anbefaler vi Max Webers Makt og byråkrati der idealbyråkratiet beskrives.

Max Weber - vår helt

Ingen kommentarer: