torsdag 7. oktober 2010

Byråkrattilbehør

Tirsdag var en stor dag. Budsjettfremleggelse er alltid spennende. Mange tall og store summer er flyttet rundt på i mange måneder. Og så skal det plutselig offentliggjøres. Vi får sommerfugler i magen på slike dager. Men dette toppet likevel selve statsbudsjettet; Vi hadde egentlig ikke tenkt på at finansministeren er en svært stilig mann. For det er han! Vi ser til og med at han blir sammenlignet med Don Draper av ulike motemennesker. Finansministeren som armcandy. Gjerne!

6 kommentarer:

Nils sa...

Jeg anbefaler sterkt å gå inn i nettradioen og søke frem Dagsnyttsendingen 17.30 fra tirsdag. Ca 17-18 min ut er det en herlig montasje av Sigbjønnn Johnsens hostharkkremtspytt gjennom talen. Ispedd Hans Børli selvsagt. En nydelig reportasje. Ryktene her i EAOI sier at Hallo I Uken også kommer til å more seg med minister-lydene. -Nils

Fra kontorfronten sa...

Jøss! Det er gjort visse forsøk på å finne den aktuelle sendingen, men forgjeves. Vi kan ikke bruke all verdens tid på slike aktiviteter innenfor kjernetid må vite.

Nils sa...

Det er godt vi er flere som holder respekten for kjernetidaktivitetene høyt.

Kanskje denne linken fungerer? http://nettradio.nrk.no/php/includes/asxgen.php?channel=nrk-p1&start=2010-10-05T17%253A30%253A00&end=2010-10-05T18%253A00%253A00&out=0&title=RGFnc255dHQ&offset=0&bitrate=160 Altså Dagsnytt 05.10 17:30-18:00-sendingen, ca 18 min, altså litt over halvveis ut. Lykke til, kremthostharkspytt. -Nils

Fra kontorfronten sa...

Fra kontorfronten har nå lyttet seg med pine gjennom Finansministerens opptreden. Vi håper dette er et midlertidig problem. Mulig embedsverket burde trådt støttende til og tilbudt halspastiller eller en liten klunk av en kjent drikk fra Hedmark, diskret bragt inn på Stortinget i en svart dokumentmappe. Vi er imidlertid litt usikre på om dette ligger innenfor en embedsmanns oppdrag eller mandat.

-Nils sa...

Da foreslår jeg en funksjonell arbeidsfordeling. Embetsverket visker ministeren et ord i øret og EAOI kommer samtidig støttende til med svaret i form av halspastiller eller annet som renser halsen. Ingen mister ansikt og alle opptrer proffesjonelt.

EAOI er vant med å hjelpe Profilerte Personer til å gjøre en god jobb foran kamera/mikrofon. Dette kommer til å gå bra!
-nils

Fra kontorfronten sa...

Vi stoler helt og fullt på EAOIs rutine og lange erfaring med slike situasjoner. Vi støtter forslaget om arbeidsdeling.