onsdag 19. mai 2010

Ordensreglement

Vi kjenner ikke til at det eksisterer et ordensregelement for vår arbeidsplass. Med unntak av Statens personalhåndbok da selvsagt. Den er jo til gjengjeld omfattende. Men vi tenker nå mer på et ordensreglement av typen som er avbildet ovenfor.

Kunne vi etterlevd et slik reglement? Vi tar en rask oppsummering:
  1. Kom presis - vi greier stort sett å innfinne oss på kontorene før vi får kjernetidsanmerkning.

  2. Arbeid rolig - Denne er vanskelig å tolke. Betyr det at man ikke skal ha på høy radio eller snakke høyt i telefonen? Eller betyr det at vi skal saksbehandle sakte og behersket? Vi er veldig for det siste. Og vi bråker lite.

  3. Møt alle med respekt - En byråkrats viktigste egenskap. Det er vel derfor vi er ansatt?

  4. Plag ikke andre - Vi er snille med våre kolleger, men det hender vi må plage dem litt med spørsmål om innspill til ulike saker. Vi vet det kan føles plagsomt og vi beklager.

  5. En god språkbruk - Vi forsøker så godt vi kan. Vi benytter oss blant annet av Kansellisten og Språkrådets kalender for å bli bedre.

  6. Nei til rot - Her syndes det stort innimellom. Vi må skjerpe oss dersom vi skal innføre et slikt ordensregelment.
Oppsummert må vi vel kunne si at det skulle gått forbausende greit å innføre tilsvarende reglement for vår del på arbeidsplassen.

Ingen kommentarer: