fredag 12. mars 2010

Skikker fra statlig sektor

Fra en underliggende etat opplyses det om at den kjente statlige skikken med fredagskaffe ikke praktiseres der. I stedet avholder de ettermiddagskaffe hver dag kl. 14. Hvor lenge denne pausen varer har vi foreløpig ingen opplysninger om. Vi tror altså ikke det dreier seg om latskap, men kan det tyde på at de har for få oppgaver? Eller er det uttrykk for at de arbeider så effektivt at de kan unne seg slik luksus på slutten av hver arbeidsdag? (Det vil si - på slutten av en arbeidsdag er jo et tøyelig tidsrom. Det er vi kjent med.) Kanskje denne underliggende etaten til og med benytter disse ettermiddagspausene til faglig utveksling. Slikt forekommer jo hyppig under pauser.

Oppsummert: Vi må finne ut mer om denne skikken og deretter vurdere om den har overføringsverdi til vår virksomhet. Et preserende spørsmål i denne sammenhengen blir; på hvilken ukedag er det mest hensiktsmessig å avholde det ukentlige vinlotteriet? To problemstillinger må altså tas opp til vurdering. Det kan bli mange notater av slikt.

2 kommentarer:

Erlend sa...

Men hva med alkoholloven §8-6? Justisdepartementets lovavdeling bør uttale seg snarest.

Fra kontorfronten sa...

Fra kontorfronten tror det foregår mye ymse aktivitet rundt omkring, innenfor, på kanten av eller rett og slett utenfor det loven tillater. Mulig nærmere undersøkelser av dette kunne sysselsatt Justisdepartementets lovavdeling en god stund.