tirsdag 2. februar 2010

Sysselsetting på kontorene

Enkelte brev og notater som Fra kontorfronten produserer sirkulerer lenge og vel internt i korridorene før de til slutt kommer frem til den rette mottaker. Urimelig lenge, ville noen kunne hevde (les: utenforstående). Dokumentene reiser frem og tilbake mellom kolleger. Deretter frem og tilbake mellom saksbehandler og leder. Deretter tilbake til en ny saksbehandler fordi opprinnelig saksbehandler da er på tjenestereise. Deretter mellom ledere. Så blir man til slutt enige om å flytte et komma. Vi betrakter det hele med en viss ironisk distanse.

Ingen kommentarer: