torsdag 4. februar 2010

Ikke vet vi...

I dag har Fra kontorfronten hørt et nytt begrep: Forventningsbasert ansvarsdelegering. Vi er litt usikre på hvordan dette begrepet skal forstås og benyttes i det daglige. Tips?

2 kommentarer:

Kirsebærblomster sa...

Hm.. "Jeg er tilhenger av forventningsbasert ansvarsdelegering. Personlig har jeg ingen forventninger og kan følgelig ikke bli delegert ansvar." Kanskje mest for fredagspilsen..

Fra kontorfronten sa...

Ah! Flott, Fra kontorfronten takker for ditt forslag og vil i anledning fredagen teste dette ut!