tirsdag 8. desember 2009

Moderne kommunikasjonsformer

Aftenposten skriver at en velkjent og større underliggende etat benytter kun fax for å nå frem til deler av sektoren. Direktøren for etaten sier at det er på tide å endre denne praksisen siden dette kan hindre effektiv dialog med sektoren.

Allikevel er det slik at vi av og til i mengden av telefoner, e-poster og brev noen ganger kunne ønske oss at all kommunikasjon foregikk pr. fax. Det kunne kanskje blitt tilløp til kø ved maskinen, men det ville jo være hyggelig å komme i kontakt med kollegaer mens man venter på svar fra underliggende etat. Vi har til og med tro på at dette kunne effektivisere dialogen på enkelte områder.

Ingen kommentarer: