onsdag 13. mai 2009

Reiser til besvær

Det er mange gode grunner til å være på kontoret, men tjenestereiser er en viktig byråkrataktivitet. Alt etter mål og mening med turen kan en tjenstereise oppleves som en belønning eller det motsatte. En meget god grunn til å være på kontoret er imidlertid at det er et sant slit å fylle ut reiseregninger. Statens personalhåndbok sier blant annet dette om reiseregninger:

- De skal skrives på fastsatt skjema
- De skal sendes til arbeidsgiver/oppdragsgiver snarest og innen 1 måned etter at reisen er avsluttet
- Alle utlegg skal føres opp i den valuta de er betalt i. Omregning til norske kroner skjer etter bankens salgskurs på den tiden reisen fant sted. I reiseregningen skal den omregningskurs som er benyttet, alltid oppgis. Om mulig skal den bekreftes ved vekslingsnota/notaer.


Ikke så vanskelig å oppfylle disse kravene, skulle man tro. Men; man har begrenset med tid til selve utfyllingen og grublerier over korrekt sådan. Når det i tillegg er det begrenset med kompetanse på dette feltet på huset, skjærer det seg ofte. Poenget med reiseregninger at jo at en stakkars byråkrat vil ha igjen for sine utlegg. Det er jo sjelden at beløpet på en byråkratkonto blir for stort. Ikke at vi er misfornøyde med lønnen, men slik er det jo bare. Er det da rart at frustrasjonen på et kontor stiger til uante høyder når man får en reiseregning, som er utfylt etter beste evne, i retur for andre gang. Dette går som regel ut over humør, saksbehandling og evt. lunsjshopping.

Dersom noen der ute fortsatt opererer med vekslingsnotaer i forbindelse med reiser, ber vi om at dere tar kontakt.

4 kommentarer:

Alt godt sa...

Ifølge reisereglementet i ein tilfeldig valt underliggande etat, så skal reisekostnadane betalast med kredittkort. Då vil vekslingskursen og det betalte beløpet framgå av fakturaen frå det aktuelle kortselskapet, og saka er løyst.

Uff, for eit kjedeleg svar. Men heilt korrekt.

Anonym sa...

Men dere i byråkratiet har tilsynelatene ett eget dept som tar hånd om slikt - FAD? Kanskje regningene like godt kan sendes direkte til dem for godkjennelse? http://www.sph.dep.no/Personalmeldinger/2009-PMer/PM-2009-05-Administrativ-bestemmelse-om-kompensasjon-for-arbeids--og-reisetid-for-tjenestereiser-i-utlandet/

-Anonym

Alt godt sa...

Å nei, vi må nok ordne desse tinga sjølv, FAD ville nok ha refusert desse - og brukt så lang tid på refusjonen at byråkraten var på konkursens rand før utlegga vart refunderte.

Fra kontorfronten sa...

Alt godt: Pålegg om kredittkort ville ordnet saken. Imidlertid, og uten at vi vet hvorfor, gjør vi det på den "gamle" måten her.

Anonym: Vi kunne gjerne tenkt oss at FAD tok seg av saken, men Alt godt har så rett i det hun sier. Når det gjelder kompensasjon for arbeids- og reisetid er dette som du ser et eget kapittel i Statens personalhåndbok. Og et litt ugreit kapittel sådan...