mandag 6. april 2009

Papirflytting

Byråkratrasen beskyldes ofte for å drive med papirflytting. Dette til tross for at saksbehandling nå foregår i elektroniske former. Likevel, det hender vi har behov for å flytte på papirer. Skal man flytte dem langt eller ønsker dem destruert må man kontakte forværelset for nærmere avtale om tid og sted. Deretter vil det komme en person for å hente det overflødige. Det er ikke alltid alt går etter planen i byråkratiet. Forleden dag fikk Fra kontorfronten beskjed om følgende:

1.Papirene våre kunne ikke hentes fordi vi ikke var tilstede ved avhenting. (Trolig var vi i et møte, på sjefens kontor eller til lunch.)

2. Papirsamlingen bestod ikke kun av papirer merket "unntatt offentlighet" eller inneholdt også fremmedelementer av ulikt slag. Javel?

Det som forundrer oss er at denne beskjeden lå på vårt kontor. Så vidt vi kan huske har vi ikke gjort avtale om avhenting av papirer. Hentemannskapet har likevel sett det som nødvendig å gi oss pålegg om bedre sortering. Vi lover bot og bedring. Æresord.

Ingen kommentarer: