fredag 13. mars 2009

Utvalgte emner fra Statens personalhåndbok III

Statens personalhåndbok inneholder også et sett etiske retningslinjer for statstjenesten. Fra kontorfronten merker lite til disse i vårt daglige kontorvirke. Det vil si; vi holder oss godt innenfor rammene helt uten anstrengelser. Likevel - Vi fester oss ved punkt 2 i disse retningslingene som omtaler lojalitet. Som statsansatte er vi visstnok forpliktet til å være både lydige og effektive. Vi er stor sett begge deler, selv om det hender vi dagdrømmer om det motsatte. Men la det endelig være sagt - dagdrømmingen påvirker slett ikke vår effektivitet. Å nei, vi kan lage notater og dagdrømme samtidig. En viktig byråkrategenskap.

Ingen kommentarer: