tirsdag 10. mars 2009

Tåkefyrster på hvert kontor?

Fra kontorfronten så på nyhetene i går. Det viser seg at mange finner byråkratspråket vanskelig å forstå. Fatt mot! Vi vil nå vurdere om det er hensiktsmessig å oppfatte dette som en anmodning vi bør ta til etterretning. Vi vil nå starte arbeidet med et notat som etter ferdigstillelse sendes via linjen der vi henstiller om at det utredes om det innen rimelig tid kan stilles midler til disposisjon til kvalitetssikring av vår utadrettetede virksomhet. Dersom dette tilrådes kan vi se frem til kursvirksomhet før sommeren, forutsatt at det legges inn nok midler til følgeevaluering av prosjektet.

Ingen kommentarer: