onsdag 25. mars 2009

Signaler fra sektoren

Forleden dag fikk Fra kontorfronten en telefon fra en bekjent i en større underliggende institusjon. Telefonsamtalen inneholdt blant annet en slags bønn om hjelp. Spørsmålet var om det var mulig å sende en instruksjon til institusjonens IT-avdeling med pålegg om å forby bruk av det klassiske spillet "minesveiper". Representanten fra underliggende etat hadde stor tro på at dette ville gjøre underverker for institusjonens effektivitet. Iallefall hvis han var representativ...

Etter grundig ettertanke har vi imidlertid kommet frem til at dette må anses som et internt anliggende for institusjonen. Vår bekjent bes ta kontakt med sin overordnede, eller evt. sin fastlege.

Ingen kommentarer: