tirsdag 23. desember 2008

Byråkratene tar juleferie


Siste dag før juleferien er ikke kontorlivet som normalt. Alle aktiviteter nedskaleres i anledning høytiden, med unntak av samtaler i korridorer og rundt pausebord. Allikevel ble det ukentlige møtet i seksjonen forsøksvis avholdt. Dette skjedde over store mengder rykende varm te og ferske tabloider, uten ledere til stede. Siden det da verken var sendt ut møteinnkalling eller saksliste ble det mye på punktet for eventuelt. Det var et fint møte.

Fra kontorfronten tar seg nå noen vel fortjente fridager. NOUer, stortingsmeldinger og proposisjoner skal få ligge pent på kontorpulten.

Nyttårsforsett for 2009 er å fortsette å gi våre eventuelle lesere innsikt i livet som leves i sentral statsadministrasjon. Vi skal gjøre vårt beste.

Ingen kommentarer: