tirsdag 11. november 2008

Trøbbel i Outlook

Outlook er stort sett en fin ting og et nyttig verktøy. Men enkelte ufordringer er det nå allikevel. Fra kontorfronten blir forvirret av e-poster hvor ens eget navn står i kopi-feltet. Rent intuituvt responderer man da ikke, etter vanlig skikk og bruk for elektronisk kommunikasjon. Men vi har av og til, eller rett og slett ofte, sett eksempler på at disse reglene ikke overholdes.

Nylig fikk kontoristene en oppstramming angående bruk av e-post. Det har utviklet seg en uholdbar praksis i avdelingen. Ledelsen har dermed funnet det nødvendig å innføre regler for sending av e-post. Noen har regnet ut at dette vil spare opptil to timer arbeidstid pr. dag. Fra kontorfronten tar disse reglene på alvor.

Ingen kommentarer: