mandag 27. oktober 2008

Kort referat fra weekendens høydepunkter

Fra Kontorfronten innledet weekenden med å dinere med en representant fra en stor statlig underliggende etat. Praten gikk løst og ledig over bordet og vi unngikk ikke å fange opp viktige signaler fra sektoren. Dette skjedde selvsagt uten at vi gikk ut over vår stillingsinstruks. I slike anledninger er det bare rett og rimelig at representanten fra underliggende etat ble påspandert middagen. Drikke bekostet imidlertid representanten selv. Fra kontorfronten har det bestemte inntrykk av at underliggende etat var meget fornøyd med vårt selskap og samtaler.

Weekenden bød også på flere interessante samtaler da Fra kontorfronten noe tilfeldig kom i snakk med en representant fra et av regjeringspartiene. Politikkutforming ble selvsagt et uunngåelig tema. Men igjen; vi gikk selvsagt ikke ut over vår stillingsinstruks. Som byråkrater holder vi oss til de faglige og rasjonelle fakta, og lar politikerne legge til grunn de gode intensjonene.

En byråkrats største dygd er jo i følge vårt store forbilde Max Weber, plikten til troskap til upersonlige formål. Vi besto med glans og våre overordnede ville nok vært stolte av oss.

2 kommentarer:

Smilla sa...

Høres ut som De har hatt en rent festlig weekend.

Fra kontorfronten sa...

Fra kontorfronten synes det er viktig å benytte weekenden til både faglige og sosiale oppdateringer og utskeielser!