tirsdag 14. oktober 2008

Handlekraft i metervis
På et litt bortgjemt møterom fant Fra kontorfronten metervis med gamle Norges offentlige utredninger (NOU). En NOU utreder forskjellige forhold i samfunnet og kan omhandle alt fra avfallsforebygging, havbeite, offentlige anskaffelser og grenseproblematikk i kommunesektoren. Mye spennende lesestoff!

Hyllen med gamle NOUer var nærmest en åpenbaring for byråkrater som ikke har den lengste erfaringen fra statsadministrasjonen. Ved nærmere ettersyn viste det seg at flere av utredningene fra gamle dager hadde tema som det også i dag arbeides med å lage nye utredninger om. En god ting kan jo ikke gjentas for ofte heter det. Det er vi enige i. Slik jobber byråkratiet.

Innholdet i disse trykksakene lagt til side -det var i første rekke de nydelige fargene på de gamle NOUene som nærmest slo Fra kontorfronten i bakken. Tenke seg til en rykende fersk NOU i sesongens farge. I høst burde de vært grå eller burgunder! Litt estetikk i byråkrathverdagen kunne jammen være på sin plass. Men det var i gamle dager det. Sukk. I dag er alle NOUer hvite. År etter år.

For de som skulle ha tid til overs og et snev av interesse for ymse samfunnsforhold: http://www.regjeringen.no/nb/dok/NOUer.html?id=1767

Ingen kommentarer: